İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
a : İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Sektör bazında 4857 sayılı iş kanunu ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin tanımlanması ve tarif edilmesi,
 • İş kolu, yapılan iş ve işyerinin özelliğine göre yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun atama ve seçim yöntemiyle oluşturulması,
 • İş yeri ve yapılan işin özellikleri göz önünde bulundurularak tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini belirlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinin yapılması,
 • İş yerine özgü İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği hazırlanması, işveren onayına sunulması, kitapçık şeklinde basımı ile tebliğ ve tebellüğ edilerek tüm çalışanlara dağıtılması,
 • Yapı alanlarına özgü İş Sağlığı Ve Güvenliği Hazırlık ve Uygulama Koordinatörlüğü Hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Yapı üretimi amacıyla yapı işlerinin yapıldığı yapı alanlarında Sağlık ve Güvenlik Planlarının oluşturulması ve uygulanması,
 • İlgili yönetmelik gereği iş Sağlığı Ve Güvenliği Sağlık ve Güvenlik işaretlerinin belirlenmesi, temini ve gerekli alanlara yerleştirilmesi,
 • İlgili yönetmelik, tebliğler ve yapılan işin gereği Kişisel Koruyucu Donanımların belirlenmesi, temini ve kullanımı hususlarında bilgilendirme,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne verilmek üzere yapı ön bildirimi hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında teknik ve hukuksal danışmanlık desteği verilmesi,
 • Makine ekip ve teçhizatın periyodik test ve kontrol belgelerinin yasal sürelerde sağlanmasına ilişkin hizmetler,
 • İş makineleri operatör belgelerinin ilgili makamlardan temini konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Özlük dosyalarına konulmak üzere, çalışan tüm işçilere ait İş Sağlığı ve Güvenliği belge ve kayıtlarının oluşturulması,
b : Eğitim Hizmetleri
İlgili yönetmelik gereği sanayiden sayılan işyerlerinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında;
 • Yıllık eğitim programlarının oluşturulması,
 • Teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi,
 • Ölçme ve değerlendirme sonrasında eğitime katılanların belgelendirilmesi,
Eğitim Türleri;
 • Yeni eğitim; çalışanların işe başlarken veya yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen programlardır,
 • İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerindeki eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır,
 • İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır,
 • Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır,
c : Endüstriyel Hijyen
 • İşyeri ortam havası solunabilir toz konsantrasyonu ölçümleri,
 • İşyeri ortam havası gaz ölçümleri,
 • Endüstriyel gürültü ölçümleri ,
  • Kararlı gürültü,
  • Darbeli gürültü,
  • Kişisel gürültü maruziyet düzeyleri,
  • Gürültü haritası,
  • Frekans analizi,
 • Genel, lokal ve egzoz havalandırma ölçümleri,
  • Hava akım hızı,
  • Aspiratör debisi,
  • İşyeri ortam havası değişim oranları,
  • Nomoğram,
©2008 TEZ İleri Teknolojiler ve Savunma Sanayi Tic. Ltd. Sti.
Bu sitenin kullanımı gizlilik ve kullanım şartları ile belirtilen kurallara tabidir. | Gizlilik ve Kullanım Şartları
Tüm Hakları Saklıdır | designed by Boz Creative